Gaya APA

Az-Zuhaili, Wahbah. (2016). Tafsir Al-Munir Jilid 5 (Juz 9-10) (Cet.1). Jakarta: Gema Insani Press.

Gaya Chicago

Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir Jilid 5 (Juz 9-10). Cet.1 Jakarta: Gema Insani Press, 2016. .

Gaya MLA

Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir Jilid 5 (Juz 9-10). Cet.1 Jakarta: Gema Insani Press, 2016. .

Gaya Turabian

Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir Jilid 5 (Juz 9-10). Cet.1 Jakarta: Gema Insani Press, 2016. .