Gaya APA

Az-Zuhaili, Wahbah. (2014). Tafsir Al-Munir Jilid 7 (Juz 13-14) (Cet.1). Jakarta: Gema Insani Press.

Gaya Chicago

Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir Jilid 7 (Juz 13-14). Cet.1 Jakarta: Gema Insani Press, 2014. .

Gaya MLA

Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir Jilid 7 (Juz 13-14). Cet.1 Jakarta: Gema Insani Press, 2014. .

Gaya Turabian

Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir Jilid 7 (Juz 13-14). Cet.1 Jakarta: Gema Insani Press, 2014. .