Gaya APA

Az-Zuhaili, Wahbah. (2016). Tafsir Al-Munir Jilid 8 (Juz 15 - 16) (Cet.1). Jakarta: Gema Insani.

Gaya Chicago

Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir Jilid 8 (Juz 15 - 16). Cet.1 Jakarta: Gema Insani, 2016. .

Gaya MLA

Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir Jilid 8 (Juz 15 - 16). Cet.1 Jakarta: Gema Insani, 2016. .

Gaya Turabian

Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir Jilid 8 (Juz 15 - 16). Cet.1 Jakarta: Gema Insani, 2016. .