Gaya APA

Az-Zuhaili, Wahbah. (2014). Tafsir Al-Munir Jilid 14 (Juz 27 - 28) (Cet.1). Jakarta: Gema Insani.

Gaya Chicago

Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir Jilid 14 (Juz 27 - 28). Cet.1 Jakarta: Gema Insani, 2014. .

Gaya MLA

Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir Jilid 14 (Juz 27 - 28). Cet.1 Jakarta: Gema Insani, 2014. .

Gaya Turabian

Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir Jilid 14 (Juz 27 - 28). Cet.1 Jakarta: Gema Insani, 2014. .